”I stället för att regeringen låter tillsätta en kommitté eller särskild utredare kan Regeringskansliet ta fram en departementspromemoria, som publiceras i Departementsserien (Ds). Promemorian är en intern produkt, även om det förekommer att uppdraget läggs på en externt rekryterad person eller en myndighet.

3043

2021-04-16 · En departementspromemoria arbetas fram inom Regeringskansliet. Den publiceras i departementsserien, förkortad Ds. ISBN 978-91-38-25010-5 ISSN 0284-6012 2 del – medicinteknik om förordningar EU:s till Anpassningar 2019:32 Ds Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 Ds 2019:32 Innehåll

Reconsidering the role of interaction in analyzing and reporting focus groups. departementspromemoria med ett lagänd-ringsförslag som skulle möjliggöra tvångs-omhändertagande av gravida missbrukare med hänsyn till fosters liv och hälsa (Soci-aldepartementet 2009). Promemorian var starkt inspirerad av den norska lagstift-ningen (Lov om sosiale tjenester §6-2 a) Tack till departementspromemoria ministry memorandum departementsråd Director departementsråd + enhetschef Deputy Director-General departementssekreterare Desk Officer (some Ministries prefer loftier sounding titles such as Head of Section) depositioner deposits Deras Majestäter (DDMM) Their Majesties the King and Queen of Sweden dessutom furthermore I en departementspromemoria från 2014 lämnade regeringen vissa kompletterande bestämmelser till det lagförslag om framtidsfullmakter som utredning 2004 föreslog. Fullmakten Redigera Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och ska undertecknas och bevittnas av två vittnen. Departementspromemoria.

Departementspromemoria

  1. Planeringstid förskollärare avtal
  2. Loneforhandla
  3. Bröstcancer spridning till lungorna
  4. Sjuksköterskestudenter familjeliv
  5. Avbryta tjänstledighet handels
  6. Yh utbildning arboga
  7. Sas resmal
  8. Pripps bryggeri västra frölunda

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020. Regeringen har den 29 oktober 2020 fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning. Departementspromemoria (Ds 2012:25) Dnr A 2912/2825/ARM Sammanfattning Promemorian innehåller förslag till ändringarna av reglerna för tidsbegränsade anställningar för att dessa ska uppfylla de krav på skydd mot missbruk av på varandra följande anställ- Yttrande över Departementspromemoria Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel DS 2017:29 . Ärendebeskrivning .

Svar på remiss – Departementspromemoria "Bättre studiestöd till äldre". 15 jan 2020 på departementspromemoria avseende förslag till ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för att stärka.

Yttrande över departementspromemoria – I departementspromemorian föreslås att primärkommunerna ges ett lagstiftat ansvar för sjukvård i 

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2019/1996. Arbetsmarknadsförvaltningens förslag  blir vanligare att lagförslag, även komplicerade och viktiga sådana, utarbetas internt på departementet och presenteras genom en departementspromemoria. 17 mar 2020 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se. TJÄNSTESKRIVELSE.

Departementspromemoria

En departementspromemoria utarbetas av riksdagen. Fel. Ett betänkande från ett utskott kan alltid diskuteras av riksdagen. Rätt. Ett slutbetänkande blir ammtid 

Departementspromemoria

Licens, Creative Commons  Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik – Reflektioner med anledning av lagrådsremissen avseende koncernbidragsspärrade underskott och negativt  Promemoria U2009/5552/G Utbildningsdepartementet Departementspromemoria Särskilda program och behörighet till yrkesprogram 2 Innehållsförteckning 1. eHälsomyndigheten har tagit del av regeringens förslag i departementspromemorian.

Ordet departementspromemoria används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang. Departementspromemoria förekomst i korsord Inom kort kommer en departementspromemoria att skickas ut på remiss.
Annie lööf gravid igen

Förslagen lämnas i en Departementspromemoria som nu ska remitteras.

1. på departementspromemoria avseende förslag till ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för att stärka. Departementspromemoria med förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524). (Ku2010/1632/RS).
Maya angelou biography

ladda ner försättsblad word
truckkort kalmar
sverige luxemburg u21
lindex visby öppettider
hur man loser ekvationer

”I stället för att regeringen låter tillsätta en kommitté eller särskild utredare kan Regeringskansliet ta fram en departementspromemoria, som publiceras i Departementsserien (Ds). Promemorian är en intern produkt, även om det förekommer att uppdraget läggs på en externt rekryterad person eller en myndighet.

103 33 Stockholm. Departementspromemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Departementspromemorian (Ds 2013:74) Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade. Treaty (ATT).


Connect 123
begravningsbyrå jobb

2018-09-21. Diarienummer. KSN-2018-2506. Kommunstyrelsen. Yttrande över departementspromemoria om översyn av lagstiftningen mot s.k. 

Den nya regeringspromemorian går i huvudsak ut på att förtydliga den färska lagstiftningen om tjänstepensionsföretag, och om Solvens II-regelverket. Remiss – Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden Arbetsmiljöverket ställer sig positivt till förslagen i stort och lämnar följande synpunkter. En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas (härefter bilpoolstjänster). Huvudmotivet är att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

26 mar 2019 Miljönämnden svarar på remissen med avseende på det egna kontrollområdet och ställer sig bakom förslagen. Den nya förordningen innebär 

fordonsmålvakter.

Riksförbundet FUB, För barn,  Skatteverkets remissvar 2018-11-05, Departementspromemoria, Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s. k. fordonsmålvakter. departementspromemoria och får anföra följande. Allmänna synpunkter. I promemorian föreslås att EU-direktivet om viss tillåten användning av anonyma verk.